MIX DECOR

Tin tức

IMG-BLOG

Dự án Scan 3D & thiết kế ngược ô tô tại FPT

Ngày 15/08/2017

Dự án Scan 3D & thiết kế ngược ô tô tại FPT Hòa Lạc (Fsoft)

IMG-BLOG

Dịch vụ chụp ảnh 3D và in ảnh 3D ngôi sao

Ngày 15/08/2017

Các sản phẩm từ dịch vụ chụp ảnh 3D, in ảnh 3D kỷ yếu, lưu giữ khoảnh khắc con người

IMG-BLOG

Chụp ảnh 3D sư cụ chùa Quỳnh Lâm

Ngày 15/08/2017

Chụp ảnh 3D sư cụ chùa Quỳnh Lâm, tạo dữ liệu lịch sử và chế tác tượng cho hậu thế...