MIX DECOR

Ghế Mix-G.3NAN-SI

Liên hệ

Hàng này được nhà thiết kế đại tài Alan Pham thiết kế và cải tiến cho phù hợp với tầm vóc và người Việt Nam, Mẫu rất chắc chắn và đẹp (Hàng này có 4 mẫu cải biên khác nhau tại Mixdecor)

Thông tin sản phẩm
Vận chuyển và thanh toán
Bình luận