MIX DECOR
Dự án Scan 3D & thiết kế ngược ô tô tại FPT 15/08/2017

Dự án Scan 3D & thiết kế ngược ô tô tại FPT

Tạo bởi MIX DECOR

Dự án Scan 3D & thiết kế ngược ô tô tại FPT Hòa Lạc (Fsoft)

Xem tiếp
Dịch vụ chụp ảnh 3D và in ảnh 3D ngôi sao 15/08/2017

Dịch vụ chụp ảnh 3D và in ảnh 3D ngôi sao

Tạo bởi MIX DECOR

Các sản phẩm từ dịch vụ chụp ảnh 3D, in ảnh 3D kỷ yếu, lưu giữ khoảnh khắc con người

Xem tiếp
Chụp ảnh 3D sư cụ chùa Quỳnh Lâm 15/08/2017

Chụp ảnh 3D sư cụ chùa Quỳnh Lâm

Tạo bởi MIX DECOR

Chụp ảnh 3D sư cụ chùa Quỳnh Lâm, tạo dữ liệu lịch sử và chế tác tượng cho hậu thế...

Xem tiếp