Bàn trà gỗ Mix-BT3

  • Mẫu bàn trà Mix-BT3
  • Gỗ Nu quý hiếm
  • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng