Bàn trà gỗ Mix-BT6

  • Mẫu bàn trà Mix-BT6
  • Kích thước: Có 2 loại D900mm và 1100mm
  • Chân bàn gỗ tần bì
  • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng