Bàn trà mặt đá Mix-BT5

  • Mẫu bàn trà Mix-BT5
  • Chân bàn mạ Titan
  • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng