Bàn trà mặt đá Mix-BT8

  • Mẫu bàn trà Mix-BT8
  • Chân bàn mạ Titan (hoặc mạ vàng)
  • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng