Đèn ngủ MIX-D2

Mã số đèn MIX-D1

Kích thước: cao 300mm

Đèn Led 3 màu

Tùy chọn theo 100 mẫu có sẵn