Đèn ngủ MIX-D3

Mã số đèn MIX-D3

Kích thước: cao 300mm

Đèn Led 3 màu

In Laze theo ảnh tự chọn