Giường tầng gỗ sồi MIX-GBT6

Giường tầng trẻ em

Mã số: MIX-GBT6

Hàng đóng theo thiết kế

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên, gỗ tần bì….

Giường tầng có cầu trượt và ngăn kéo