Giường tầng gỗ sồi MIX-GBT5

Mã số: MIX-GBT5

Hàng đóng theo thiết kế

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên, gỗ tần bì….

Giường tầng có cầu trượt và ngăn kéo