Khay gỗ MIX-KG1

Mã số khay MIX-K3N

Kích thước 200mm

Chất liệu gỗ: Gỗ tần bì

Không dùng hóa chất khi gia công, không độc hại khi sử dụng